System zamawiania jedzenia restauracja.online system zamawiania style="fill:#aaaaaa;stroke-width:0 !important" class="ico-blue" d="m 52.757472,48.977461 c -0.06228,-0.02476 -0.148989,-0.107415 -0.189552,-0.180689 -0.04085,-0.07378 -0.06162,-5.851197 -0.02171,-6.036493 0.02857,-0.132656 0.127931,-0.237625 0.255263,-0.269687 0.121018,-0.03047 13.164549,-0.03211 13.274185,-0.0017 0.09833,0.02731 0.219782,0.13988 0.244987,0.227089 0.01393,0.04811 0.01848,1.008398 0.0146,3.057588 -0.0064,3.372117 0.01098,3.085588 -0.193508,3.184589 -0.09433,0.04567 -13.270151,0.06464 -13.384256,0.01927 z m 10.916956,-0.981448 c 1.10151,-0.150075 1.735325,-0.878958 1.791381,-2.060071 0.069,-1.453853 -0.858045,-2.416139 -2.257158,-2.342962 -1.358753,0.07107 -2.189949,1.158306 -1.992645,2.60646 0.169003,1.240428 1.170204,1.972088 2.458422,1.796573 z m -0.588983,-1.030991 c -1.053252,-0.283236 -0.922272,-2.260211 0.155781,-2.351297 0.634004,-0.05357 1.043325,0.411322 1.045436,1.187363 0.0023,0.837626 -0.522771,1.346378 -1.201217,1.163934 z m -8.317716,0.938392 c 0.02841,-0.02361 0.03182,-0.09497 0.03182,-0.666462 0,-0.640023 0,-0.640023 0.303422,-0.65306 1.33177,-0.05723 1.877488,-0.485413 1.881561,-1.476339 0.0043,-1.049386 -0.567211,-1.454803 -2.050128,-1.454281 -0.578085,2.11e-4 -0.751361,0.01128 -1.094009,0.06995 -0.1964,0.03363 -0.177471,-0.190842 -0.177471,2.10446 0,2.109312 -0.0015,2.069563 0.07706,2.09891 0.06642,0.02483 0.995192,0.0039 1.02775,-0.02317 z m 0.03182,-2.781982 c 0,-0.534968 -0.01439,-0.517057 0.391418,-0.487289 0.446164,0.03273 0.629619,0.16808 0.629619,0.46452 0,0.333422 -0.198914,0.460973 -0.756144,0.48487 -0.264893,0.01136 -0.264893,0.01136 -0.264893,-0.462101 z m 3.760532,2.783397 c 0.0194,-0.0194 0.02624,-0.184866 0.0305,-0.73688 0.0055,-0.711856 0.0055,-0.711856 0.138129,-0.711856 0.132635,0 0.132635,0 0.258277,0.17118 0.168545,0.229632 0.390298,0.58053 0.607902,0.961937 0.219586,0.384876 0.145336,0.353357 0.815767,0.346301 0.697261,-0.0073 0.683219,0.006 0.456092,-0.434968 -0.175936,-0.341616 -0.44112,-0.784228 -0.636959,-1.063135 -0.08534,-0.121531 -0.146172,-0.223961 -0.13519,-0.227621 0.402515,-0.134172 0.677038,-0.646318 0.652021,-1.216409 -0.0343,-0.781564 -0.465283,-1.185444 -1.410205,-1.321507 -0.464298,-0.06685 -1.737115,-0.004 -1.854327,0.09156 -0.05553,0.04528 -0.02223,4.143152 0.0338,4.159274 0.08981,0.02584 1.016348,0.01 1.044188,-0.01788 z m 0.03464,-2.823925 c 0,-0.495227 -0.01804,-0.454746 0.202281,-0.454114 0.519885,0.0015 0.786279,0.151817 0.786548,0.443846 2.88e-4,0.300411 -0.248516,0.441479 -0.77861,0.441479 -0.210219,0 -0.210219,0 -0.210219,-0.431211 z" id="logo-pro" />

Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy firmą Stronex.pl - projektowanie stron dla restauracji image/svg+xml Stronex.pl - projektowanie stron internetowych stronex.pl stronex.pl Stronex.pl projektowanie stron www Logo - projektowanie stron internetowych Logo - projektowanie stron internetowych Stronex.pl z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Łyżwy 23, www.stronex.pl, e-mail: biuro@stronex.pl, zwaną Operatorem, której przysługują prawa do platform zamawiania zamawiania restauracja.online i zamawiaj.online, a Konsumentami.

Definicje
 • System zamawiania - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.restauracja.online lub domeny dedykowane lub dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, poprzez który Operator świadczy Konsumentom drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie. System zamawiania zawiera zakres funkcjonalności pozwalających na publikację Danych restauracji, jej Oferty, oraz składnie Zamówienia w Restauracji.
 • Operator - firma Stronex z siedzibą w Polsce, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Łyżwy 23 www.stronex.pl, e-mail: biuro@stronex.pl, będąca właścicielem i administratorem technicznym platform zamawiania Restauracja.online i Zamawiaj.online.
 • Konsument - osoba fizyczna lub firma dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca za pośrednictwem Operatora Zamówienie w Restauracji poprzez System zamawiania.
 • Restauracja - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i produkty, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy z wyszczególnieniem Tabeli opłat.
 • Dostawca - podmiot, pracownik Restauracji lub osoba prywatna oferująca usługi w zakresie dostawy Zamówienia z Restauracji do Konsumenta, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy. Współpraca Dostawcy z Restauracją odbywa się na podstawie Kontraktu.
 • Gość - osoba fizyczna korzystająca z Systemu zamawiania nieposiadająca loginu i hasła, pozostająca anonimowa.
 • Użytkownik - osoba fizyczna zalogowana do Systemu zamawiania, posiadająca login w formie email oraz hasło dostępowe.
 • Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Umowa rezerwacji - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na Rezerwację stolika, dotyczący jej realizacji w lokalu Restauracji.
 • Regulamin - zakres praw i obowiązków oraz zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Konsumentów poprzez System zamawiania, dostępny pod adresem
 • Oferta - asortyment produktów i usług, w szczególności lista dan i napojów oraz możliwość rezerwacji stolika, oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta w Systemie zamawiania.
 • Zamówienie - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy. W ramach zamówienia Konsument wskazuje jedno lub więcej dań będących w Ofercie Restauracji ze wskazaniem ewentualnych dodatków (możliwy wybór wielu) i wariantu (wybór jednego z wielu). Konsument, składając Zamówienie zatwierdza Regulamin i tym samym zobowiązuje się do odbioru Zamówienia i zapłaty w kwocie wyszczególnionej w składanym Zamówieniu.
 • Zamówienie na wynos - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we własnym zakresie w Restauracji w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie z dostawą - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia pod wskazanym adresem w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie na miejscu - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia przy stoliku w lokalu restauracji, w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Room service - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia w pokoju hotelowym, w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Rezerwacja stolika - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę w zakresie rezerwacji miejsca w Restauracji i deklaracji skorzystania z usług Restauracji w jej lokalu w określonym terminie i czasie składane na określoną ilość osób, skutkujące zawarciem Umowy rezerwacji.
 • Dane Restauracji - informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, oferta restauracji, godziny pracy restauracji, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy, koszty dostawy oraz minimalne kwoty Zamówienia.
 • Strona restauracji - element Systemu zamawiania z wydzielonym adresem w formie https://nazwa-restauracji.zamawiaj.online, w ramach której znajduje się odizolowana od reszty Systemu zamawiania Oferta jednej określonej Restauracji.
 • Interaktywne menu - Strona restauracji umieszczona w formie wtyczki w treści prywatnej strony Restauracji, pod prywatną domeną Restauracji wraz z mechanizmem pozwalającym na jej publikacje w ramach wskazanej domeny.
 • Promocja - zniżka ceny na wybrane produkty z Oferty. W Systemie zamawiania Restauracja ma możliwość definiowania promocji stałych (stały upust na wszystkie produkty, może być inny w przypadku Zamówienia z dostawą i Zamówienia na wynos), promocji czasowych Happy hours (promocje dostępne w określonych godzinach w określone dni).
 • Usługi - czynności oferowane Konsumentowi przez Operatora za pośrednictwem Systemu zamawiania, w szczególności: publikacja Oferty i Danych restauracji, pośredniczenie przy zawieraniu Umów oraz Umów rezerwacji w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji (obsługa płatności).
 • Święta - wybrane dni w roku, dla których harmonogram pracy Restauracji i Dostawcy oraz stawki/opłaty są odrębnie definiowane w Systemie zamawiania. Kalendarz świąt jest definiowany przez Operatora.
Postanowienia Ogólne
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Operatora, za które to ponosi on odpowiedzialność. Korzystanie z Systemu zamawiania przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Operator nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 • Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszych Regulaminu mają charakter bezpłatny.
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Systemu zamawiania, co oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 • Konsumenci mogą użytkować System zamawiania w ramach konta Gość lub po uprzednim zarejestrowaniu i utworzenia konta jako Użytkownicy zarejestrowani.
 • Usunięcie konta Użytkownika danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres 26-110 Skarżysku-Kamienna, ul. Łyżwy 23, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@zamawiaj.online lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://zamawiaj.online/kontakt najpóźniej po upływie miesiąca od dnia jego otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 • W ramach korzystania z Systemu zamawiania zabrania się:
  • podawania danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i/lub stabilności Systemu zamawiania,
  • jakichkolwiek działań naruszających dobra Operatora lub osób trzecich, w szczególności Restauracji,
  • wprowadzania informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, propagujących przemoc.
 • Korzystając z Systemu zamawiania Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Operatora. W szczególności zabrania się wszelkich czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Systemie zamawiania i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części. Zabrania się kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w Internecie i innych formy korzystania z treści umieszczonych w Systemie zamawiania.
 • Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Systemie zamawiania są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 • Operator ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika danego Konsumenta, w sytuacji naruszania przez niego postanowień niniejszych Regulaminu, w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 lub/i podania nieprawdziwych/fałszywych danych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
Oferta
 • Restauracja samodzielnie publikuje Ofertę, godziny pracy, czas i koszt dostaw oraz decyduje o możliwości Rezerwacji stolika poprzez Panel zarządzania w Systemie zamawiania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te informacje.
 • Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zaleca się kontakt z Restauracją przed złożeniem Zamówienia, w celu uzyskania informacji o możliwych alergenach.
 • Oferty i informacje zamieszczone w Systemie zamawiania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Promocje na wybrane produkty mają charakter tymczasowy i mogą ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia i godziny Zamówienia. Promocje są definiowane przez Restauracje.
Zamówienie i Umowa
 • Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Finalizuj zamówienie”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu zamawiania.
 • Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione Operatorowi lub Restauracji.
 • W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Systemie zamawiania oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Konsument zobowiązuje się być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Operatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Godzina oraz adres dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na miejscu, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie w lokalu restauracji, przy wskazanym w zamówieniu stoliku. Godzina oraz numer stolika znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia typu room service, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie we wskazanym przy składaniu Zamówienia pokoju hotelowym. Godzina oraz numer pokoju znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • W momencie dostarczenia Zamówienia Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Konsumentowi, co nie zwalnia Konsumenta z poniesienia kosztów Zamówienia.
Rezerwacja stolika
 • Rezerwacja stolika jest możliwa tylko w Restauracjach, które zadeklarowały taką możliwość.
 • Konsument niezwłocznie po wypełnieniu formularza rezerwacji otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji nie oznacza jej zatwierdzenia.
 • Rezerwacja staje się wiążąca dopiero po jej akceptacji przez Restaurację.
 • W przypadku, gdy Konsument dokonuje Rezerwacji w momencie gdy Restauracja jest czynna, potwierdzenie Rezerwacji zostaje przesłane w ciągu maksymalnie 15 minut. W przypadku braku reakcji Restauracji na zgłoszoną Rezerwację zostanie wygenerowany alert SMS o rezerwacji oczekującej na potwierdzenie, Konsument zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez Restaurację.
 • W sytuacji, gdy Rezerwacja jest dokonywana w momencie kiedy Restauracja jest nieczynna, potwierdzenie Rezerwacji zostanie przesłane niezwłocznie po otwarciu Restauracji. Konsument jest wówczas poinformowany o dłuższym terminie oczekiwania na potwierdzenie w Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji.
 • Po złożeniu Rezerwacji stolika, Konsument zobowiązuje się skorzystać z usług Restauracji w wybranym w Rezerwacji terminie.
Odstąpienie od Umowy
 • Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
  • dezaktualizacji zamieszczonej w Systemie zamawiania Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
 • W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy, w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w Restauracji w celu odebrania zamówienia, Operator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 • Operator jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Operator powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.
Płatność
 • W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych w Systemie zamawiania opcji płatności.
 • Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Restauracji. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Systemie zamawiania podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
 • W przypadku płatności online zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Operatora informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
 • Restauracja upoważniła Operatora do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
 • W przypadku płatności realizowanych przez Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • W przypadku płatności realizowanych przez PayU.pl podmiotem świadczącym Usługę na rzecz jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495.
Zamieszczanie Wpisów
 • Operator może umożliwić Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy.
 • Operator jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Systemu zamawiania. Operator ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
Newsletter
 • Konsument może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem wskazanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie i wiadomościach newslettera.
Dane osobowe
 • Operator przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta w zakresie niezbędnym do realizacji Usług i Rezerwacji. Zasady przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności https://zamawiaj.online/polityka-prywatnosci.
 • Konsument wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji Usługi i/lub Rezerwacji do Restauracji i Dostawcy.
Inne
 • Do wykonywania Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 • Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Operatora będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (arbitrażowy) miejscowo właściwy dla siedziby firmy Operatora.